CPAR ne demek?

Cisco CPAR Nedir? Cisco CPAR, kuruluşların bilgi teknolojisi altyapılarına, doğrulama (authentication), yetkilendirme (authorization) ve aktivite izleme/ücretlendirme (accounting) hizmetlerini entegre etmelerini sağlayan ilke tabanlı bir güvenlik sunucusudur.

çapar

Çağpar ne demek?

çapar TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim,halk ağzında Takadan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir tür Karadeniz kayığı isim,eskimiş Postacı, ulak.

Çapar kime denir?

XVIII. asrın ortalarına ait belgelerde Çapar olarak geçmekte olup daha sonra aynı anlama gelen (eski Türk unvanlarından yiğit, akıncı, postacı) Çapanoğulları olarak şöhret bulmuşlardır.

Trakya Aguş ne demek?

Ağuş kelimesi dilimize Farsçadan yerleşmiş bir kelimedir. Farsça sarmalama, kucaklama, kucak ve belek sözcüğünden alıntıdır. Ayrıca sarmalamak, bulamak, bulaştırmak ve belemek fiilinden türemiş bir kelimedir. Türkçe sözlüklerinde ağuş kelimesinin anlamı ise kucak olarak belirtilmektedir.

Çaçala ne demek?

Kotili Lahana ( Çahala) Rize.

Kalibrem değil ne demek?

Kalibre Etmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bu ifadesi kapsamında herhangi bir durumun çapı şeklinde anlatmak mümkündür. Tabii bu durum daha çok merminin çapını silaha bağlı olarak belirlemek biçiminde ön plana çıkar. Aynı zamanda kişinin karakteri ve gösterdiği davranış üzerinden mecazi bir yapı olarak ele alınır.

Çopur ne anlama gelir?

Çopur, Çiçek hastalığı, akne vb. bir sebepten dolayı yüzün deformasyona uğraması, çukurlar oluşmasıdır.

Çopar ne anlama gelir?

çapar TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim,halk ağzında Takadan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir tür Karadeniz kayığı isim,eskimiş Postacı, ulak. sıfat Benekli, alacalı (hayvan ve bitki)

TAKA nedir ne anlama gelir?

Taka kelimesinin TDK verilerine göre anlamı bozuk ya da zor çalışan eskiden yük taşımak için kullanılan kara taşıtı demektir. Bunun yanı sıra doğu Karadeniz bölgesine özgü olan ve kıyılarda yük taşımak için kullanılan yelkenli ya da motorlu küçük tekne anlamına da gelmektedir.

Mari ne anlama gelir?

Ad halinde deniz anlamına gelen mari kelimesi, aynı zamanda doğa bilimi ya da okyanus bilimi olarak da bilinir. Ayrıca Trakya'da kadınların birbirine Sezen iken kullanmış olduğu bir önlem olarak öne çıkar.

Kızanın ne demek?

Ancak özellikle ilk anlamı itibariyle daha fazla değerlendirildiğini ve ele alındığını ifade etmek gerekir. Kızan Kime Denir? Köy ve kasaba ile beraber birçok farklı kırsal kesimde kızan erkek çocukları için kullanılmaktadır. Erkek çocuk ya da oğlan yerine bazı yörelerde kızan kelimesi değerlendirilir.

Tevekkel ne anlama gelir?

Tevekkel kelimesi halk ağzında kullanılan bir sıfattır. Tevekkel kelimesinin anlamı her şeyi oluruna bırakan ya da her şeyi kaderine bırakan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Tevekkel kelimesi halk ağzında saf salak anlamına da gelmektedir.

Casıno ne demek?

Kumarhane ya da kasino, çok sayıda oyuncunun aynı anda kumar oynayabildiği, oyun makineleri ve masaları bulunan yapı.

Klasman ne anlama gelir?

Klasman Kelimesinin Güncel Sözlük Anlamı Ne Demektir? Cevap: Takımların veya sporcuların başarı sırasına göre sıralandığı sistem.

Kalife ne demek?

sıf. (Fr. qualifié) İyi yetişmiş, işin gerektirdiği niteliklere sâhip (işçi, usta vb.): Çalışan da az çalışan da kalifiye olan da olmayan da aynı ölçüde zam alır (Ergun Göze).

Çapsız kelimesi ne anlama gelir?

Çapı geniş olmayan. Değersiz, önemsiz. Yetersiz, dar görüşlü, kapasitesi sınırlı.

Sedir ne anlama gelir?

Sedir, set ya da sofa, eski Türk evlerinde duvarla bitişik, genellikle tahtadan, sabit, yerden yüksek bir oturma eşyasıdır. Arka kısmında sırtın yaslanması için minder yüzeyleri bulunur.

Çöpçatan kadın ne demek?

İki insanın tanışıp evlenmesine vesile olan kişilere çöpçatan denir. Öz Türkçe bir kelime olan çöpçatan, çöp ve çatan kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Çatmak fiili, eski Türkçede tanıştırmak, aracılık etmek anlamlarına gelir. Çöp ise bu birleşik kelimede gerçek değil mecazi anlamıyla kullanılmıştır.

Çöp gibisin ne demek?

çok ince, zayıf.

Liman ne demek?

Liman; gemi, tekne gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin konteyner ve kargolarını boşaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de bulunduran mekanlardır.

Küpeşte ne anlama gelir?

Küpeşte teknelerin (bir sandal ya da bir transatlantik), iskele ve sancaktaki üst yüzeyine denir. Yelkenciler bu yüzeyde oturarak veya trapez pozisyonu alarak teknenin seyir esnasındaki dengesini sağlar.