DHY kaç ayda bir?

DHY kurası ile yapılan atamalar her 2 ayda 1 defa olmak üzere yılda 6 defa yapılmaktadır. DHY kuraları yılın çift sayılı aylarında çekilir. DHY kuralarının çekildiği aylar: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık.

Ataması
dr

DHY bittikten sonra ne olur?

Mezun Öğrenci Bildirimi

DHY ile ilgili kanun maddesine göre: "…. mezun olan …. tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler…." Mezun olduktan sonra ilk olarak YOKSIS üzerinden mezuniyetiniz onaylanacak.

DHY ne demek?

DHY kısaltmasının açılımı "devlet hizmeti yükümlülüğü"dür. Doktorlara çeşitli noktalarda uygulanan bir dizi yükümlüğü ifade etmektedir.

DHY kimleri kapsıyor?

Devlet hizmeti yükümlülüğü ya da daha çok bilinen adıyla DHY; Tıp Fakültesinden mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.

Yıllık izin DHY uzatır mı?

İzinli ve raporlu geçirilen süreler DHY süresinden sayılmaz.

DHY zorunlu mu?

DHY yükümlülüğü, 05.07.2005 tarihinde 5371 temel sağlık hizmetleri kanununa eklenen ek maddeler maddeler ile uygulanmaktadır. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 2.maddesine eklenen "Geçici Madde 6." ile DHY yükümlülüğü açıkça belirtilmiştir.

Yıllık izin DHY yi uzatır mi?

Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir.” · Ek Madde 4; “Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar… Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.”

Yıllık izin DHY den sayılır mı?

Yıllık izin süresi DHY sürenizden sayılmaz.

Müstafi kalmak için ne yapmalı?

Memurun görevden ayrılma isteğinin kabulünü ya da yerine gelecek kimsenin gelmesine kadar beklemesi gereken bir aylık süreyi beklemeksizin ayrılması durumunda müstafi sayılır.

Yıllık izin DHY süresini uzatır mı?

Mecburi hizmette de memuriyetten kaynaklanan hakların kullanılması mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu iznin kullanılması durumunda mecburi hizmet kullanılan izin süresi kadar uzayacak; izinli geçen süreler mecburi hizmet süresinden düşülmeyecektir.

Müstafi kalmak ne demek?

Müstafi sayılmak ne demek? Devlet memurlarının görevlerinden ayrılmalarında belirli usullere uyulmaması sebebiyle kişinin istifa etmiş sayılmasına müstafi sayılmak denir.

DHY süresi dolunca ne olur?

DHY görevinizi tamamlamadan (uzmansanız) özel sektörde uzman hekim olarak çalışamazsınız. DHY görevinizi tamamlamadan (yandal uzmanıysanız) özel sektörde yandal uzmanı olarak çalışamazsınız. DHY görevinizi tamamlamadan kendi kliniğinizi açamazsınız. (Pratisyen hekim, uzman hekim ve yandal uzmanı için geçerlidir.)

DHY yapmadan özelde çalışabilir mi?

Zorunlu hizmet yerine getirilmeden tayin hakkı elde edilemez. Hekimler bulunduğu görev yerinde, önceden belirli olan mecburi hizmet süresi kadar çalışmalıdır. Devlet Hizmet Yükümlülüğü bir hekimin üzerinde bulundukça, özel kurum veya kuruluşlarda yasal olarak çalışamaz.

İstifa eden tusa girebilir mi?

2006 TUS Kılavuzunun 2.1.1 maddesine göre de “e) 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayılan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal ceza süresini asistanlık giriş sınavı günüden itibaren üç ay içinde bitirecek olanlar.” sınava başvurabilirler.

Sıhhi izin kaç gün?

röntgen teknisyen yardımcısı görevlerinde istihdam edilen erbaş/erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları her bir yıllık hizmete karşılık otuz gün sıhhî izin verilmektedir.

Müstafi olunca ne olur?

Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevden istifa edenler ya da istifa etmiş (müstafi) sayılanlar belirli süreyle yeniden memuriyete alınmazlar. Bu süre istifa edenler için 6 ay, müstafi sayılanlar için ise 1 yıldır.

Hangi durumlarda müstafi sayılır?

Çekilmiş (Müstafi) Sayılma

Memur, kanunda belirlenen sürelerde göreve başlamaması ya da göreve gelmemesi halinde istifa etmiş sayılır. Müstafi sayılan memurlar bir yıl süreyle memurluğa alınmazlar.

Müstafi sayılma kaç gün?

Usulüne uygun yazılı dilekçe ile çekilme isteğinde bulunan (istifa eden) memurun yeniden memuriyete dönebilmesi için 97'inci maddeye göre en az 6 ay geçmesi gerekirken, çekilmiş sayılan (müstafi) memur için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.