Gruba mı gruba mı?

Grup kelimesinin doğru ve yanlış yazım şeklini cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz; Fen bilgisi projesi için bende Ahmet'in kurduğu gruba katıldım. ( Doğru kullanım) İzinsiz gösteri yapan guruba polis müdahalesi yapıldı. ( Yanlış kullanım)

Grubu

On beş nasıl yazılır?

ON BEŞ KELİMESİNİN ANLAMI

14 ve 16 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onbeş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on beş şeklinde olmalıdır.

Seyir etmek mi seyretmek mi?

Etrafımızdaki herkes filan diziyi, filan programı, filan kişiyi izledin mi diye sora sora bende seyretmek sözcüğünü unuttum. Hatta seyretmek sanki eskiden kalan bir sözcükmüş gibi gelmeye başladı. Evet, yanlış yapıyoruz. Yaptığımız özentiden başka bir şey değil.

Kirpik nasıl yazılır?

TDK sözlüğüne göre bu kelimenin doğru Yazılışı ise, kirpik şeklindedir. Kirpik kelimesi, halk arasında çoğu zaman kiprik şeklinde söyleniyor. Bunun sonucunda da yazım yanlışları ortaya çıkıyor. Aslında bu sözcüğün doğru yazılışı TDK güncel yazım kılavuzuna göre kirpik olarak gösteriliyor.

6 ıncı nasıl yazılır?

UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb. 10.

2 şer nasıl yazılır?

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2'şer değil ikişer, 9'ar değil dokuzar, 100'er değil yüzer vb.

Oysaki nasıl yazılır?

Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek ki, kaldı ki vb. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki.

Zehretmek mı zehir etmek mı?

ZEHRETMEK – ZEHREYLEMEK

birl. geçişli f. (Fars. zehr + Türk. etmek, eylemek) Zehir etmek: Nereden sevdim o zâlim kadını / Bana zehretti hayâtın tadını (Şarkı).

Karınca incitmez nasıl yazılır?

Karıncaincitmez sözcüğünü yazarken kesinlikle ayrı yazmamak gerektiği görülür. Çünkü sözcüğü ayrı yazmanın yanlış olduğun bilinmektedir. Doğal olarak bu sözcüğü doğru şekilde yazmak için 'karıncaincitmez' yazmak yeterlidir.

Seyrin ne demek?

Seyrin Tanımı ve Unsurları

Türk Mûsikîsi makamlarının en küçük yapıtaşı “çeşni” (cins) adı verilen dörtlü ve beşli ses kalıp- lardır.

Gruptan çıkarınca bildirim gider mi?

WhatsApp, gruplardan sessizce ayrılmanızı sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. WhatsApp'ta bir gruptan ayrılırken gruptaki herkese bildirim gitmesi kullanıcıları rahatsız ediyordu. Ancak WhatsApp'ın test ettiği yeni özellik sayesinde artık gruptaki herkese bildirim gitmeyecek.

WhatsApp grubundan gizlice nasıl çıkılır?

Ayrılmak istediğiniz grup sohbetini açın. 2. Diğer seçenekler > Diğer > Gruptan çık'a dokunun.

Aferin mi aferin mi?

Aferin TDK sözlüğü içerisinde tüm detayları ile yer almaktadır. Çoğu kişi aferin kelimesini "aferim" şeklinde kullanmaktadır. Fakat "aferim" yazım ve söyleme şekli ile yanlış olarak kabul edilmektedir. Doğru kelime yazımı ise "aferin" olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kiprik ne demek?

TDK sözlüğüne göre kirpik kelimesinin doğru yazılışı “kirpik” şeklindedir. Kirpik Nedir? Göz kapaklarının kenarlarında bulunan kıllara kirpik denilmektedir. Kirpikler gözleri koruyan ve özellikle tozların göze kaçmasını engelleyen kıllardır.

Kibrit mi kibrit mi?

Kişiler kibrit kelimesinin doğru yazımını bu sözlük içerisinde keşfetmektedir. Kibrit TDK Doğru Yazılışı Nedir? Kibrit kelimesi TDK sözlük içerisinde de kesin olarak "kibrit" şeklinde yazılmaktadır. Kibrit kelimesi bazı kişilerin telaffuzuna bağlı olarak "kiprit" şeklinde anlaşılmaktadır.

37 inci nasıl yazılır?

7'NCİ KELİMESİNİN ANLAMI

Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb. Bu kelime genellikle 7.'nci şeklinde yanlış yazılmaktadır.

1 inci mi 1 nci mi?

1'İNCİ KELİMESİNİN ANLAMI

Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb. Bu kelime genellikle 1.'nci şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı 1'inci şeklinde olmalıdır.

1870 de mi te mi?

1870'te şeklinde yazılır.

7şer nasıl yazılır?

YEDİŞER YEDİŞER KELİMESİNİN ANLAMI

Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle yedişeryedişer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yedişer yedişer şeklinde olmalıdır.

Halbuki Oysaki ne demek?

bağl. (< hal bu ki) Anlam bakımından karşıt olan iki cümleyi birbirine bağlar; oysa, oysa ki, aksine olarak: Mâşallah, demek ki bir çırakla yetiştiremiyorsun, halbuki bana bir çırak fazla geliyor (Hâlit Z. Uşaklıgil).

Başı Boş nasıl yazılır?

Her ne kadar iki ayrı anlamı olan sözcükler ayrı yazılsa da bazı kalıplaşmış kelimeler bitişik yazılışı doğru kabul edilmektedir. Başıboş sözcüğü de bitişik yazılması gereken kelimeler arasında sayılmaktadır. TDK'ya göre başıboş sözcüğü birleşik yazılmalıdır.

Kuruyemiş neden ayrı yazılır?

Badem, ceviz, fıstık, fındık ve leblebi, belirli bir süre zarfında kurutularak hazırlanan gıdalara kuru yemiş denir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Kuruyemiş sözcüğü de birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir.

Şükür etmiyor nasıl yazılır?

ŞÜKRETMEK KELİMESİNİN ANLAMI

Bu kelime genellikle şükür etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şükretmek şeklinde olmalıdır.

Art mı ard mı?

Bu kelimenin doğru yazılı “art arda” şeklinde kullanımı oluyor. Yani sıklıkla yapılan yazım yanlışı “ard arda” bu kelimenin yanlış yazımı oluyor. Yine yapılan bazı yazım yanlışları ise şöyle 'artarda', 'ardarda' ve 'artarta'.

Tavşan kanı nasıl yazılır?

TAVŞANKANI KELİMESİNİN ANLAMI

Tam kıvamında demlenmiş (çay) anlamına gelir. Bu kelime genellikle tavşan kanı, davşankanı, davşan kanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tavşankanı şeklinde olmalıdır.

Yeşil zeytin nasıl yazılır?

TDK'ya göre TDK'ye göre "yeşilzeytin"in bitişik, "siyah zeytin" ayrı yazılıyor. YEŞİLZEYTİN Mİ, YEŞİL ZEYTİN Mİ? TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda yeşilzeytin'in birleşik yazıldığını görüyoruz. Bunun sebebi ise, zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türüdür.

Siyah zeytin nasıl yazılır?

SİYAH ZEYTİN KELİMESİNİN ANLAMI

Siyah zeytin zeytin meyvesinin tam olgunlaşmış halidir. Siyah, zeytin kelimesini tanımladığı için sıfat görevi görür. Bu yüzden ayrı yazılır. Bu kelime genellikle siyahzeytin şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Seğirme mi seğirme mi?

geçişsiz f. (< Eski Türk. sēkri-mek “atlamak” < sēk-mek) Vücûdun herhangi bir yerindeki deri, altındaki kaslarla berâber hafif hafif oynamak, kımıldayıp titremek: Tâze yaprak dolması / İçindedir kıyması / Bugün gözüm seğirdi / Yakın yârin gelmesi (Mâni – Ö. T.S.).

Şer’i ne demektir?

Şer'î ilim, Şâri'in sözü etrafında ve o sözle bağlantılı olarak oluşan ilim demektir. Burada “şâri” terimi Allah ve Hz. Peygamber'i; “şâri'in sözü” tabiri ise nasları ifade etmektedir.

Tıp dilinde tabii ne demek?

NATUREL: Normal, tabii.