Sinsi kurnaz ne demek?

gizlilik icinde kotuluk yapan kisi. kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan.

Kurnaz

Ferhane ne demek?

FERHANE KELİMESİNİN ANLAMI

Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray anlamına gelir. Bu kelime genellikle ferane şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Füru ne demek TDK?

Füru TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim,eskimiş Dallar, kollar, ayrıntılar. hukuk Çocuklar, torunlar.

3 kağıtçı ne demek?

Üç kâğıt oynatan kimse. 2. mec. Dolandırıcı, hîlebaz, düzenbaz kimse: Medeniyet üç kâğıtçılara saraylar yaptırır, dâhilere kümes (Cemil Meriç).

Açık gözlü ne anlama gelir?

AÇ GÖZLÜLÜK

Aç gözlü olma durumu, tamah, tamahkârlık, gözü doymama: Onların erkeğinde de karısında da ben yüzsüzlükten, aç gözlülükten başka bir şey görmedim (Hâlide E. Adıvar). ѻ Aç gözlülük etmek: Arsızca davranmak, gözü doymamak.

ILEF ismi ne anlama gelir?

1965 yılında UNESCO'nun ve Gazeteciler Cemiyetinin katkılarıyla Basın Yayın Yüksek Okulu olarak kurulan İletişim Fakültesi (İlef), Türkiye'de alanında üniversite düzeyinde dört yıllık eğitim veren ilk kurumdur. Basın Yayın Yüksek Okulu, 1992 yılında İletişim Fakültesine dönüştürülmüştür.

Ferhaneci ne demek?

i. Cephâne eri, otomatik bir silâhın veya bir topun cephânesini vermekle görevli numara eri.

Furuğ ne demek?

Farsça bir isim olarak bilinmekte olan Füruğ, ışıltı ve parlaklık anlamlarına sahip olan bir isimdir. Füruğ ismi aynı zamanda ışık olarak da bilinmektedir.

Fahri ne anlama gelir?

Fahri Kelimesinin Güncel Sözlük Anlamı Ne Demektir? Cevap: Gönüllü, karşılıksız.

Ufki ne demek TDK?

UFKÎ (ﺍﻓﻘﻰ) sıf. (Ar. ufḳ ve nispet eki -і ile ufḳі) Ufka paralel olan, yatay: Genç kız, soğukkanlılığını bozmayarak avının ufkî vaziyet almasını beklemiş (Refik H. Karay).

Üşkaatçı ne demek?

ÜÇ KÂĞITÇI

1. Üç kâğıt oynatan kimse. 2. mec. Dolandırıcı, hîlebaz, düzenbaz kimse: Medeniyet üç kâğıtçılara saraylar yaptırır, dâhilere kümes (Cemil Meriç).

Düzenbazlar ne demek?

Düzenbaz TDK sözlük anlamı şu şekildedir: sıfat Hile yoluyla aldatan, hile yapan.

Üçkağıtçı hakaret mi?

Yargıtay, çeşitli tarihli birçok kararında “dolandırıcı” demenin hakaret suçunu oluşturacağını kabul etmiştir. Bunun yanında, “dolandırıcı” ifadesinin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kullanıldığının kabul edildiği durumlarda, Yargıtay, dolandırıcı demenin hakaret suçunu oluşturmayacağını belirtmiştir.

Sinsi kadin ne demek?

Sinsi, gizli ve kurnazca kötülük yapan, Gizlilik ve kurnazlık belirten, Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen ( Örneğin; Esra sinsi bir hastalığa yakalanmıştı.)

Sinsi insan kendini nasıl belli eder?

Sizinle ilgili çok kolay ve acımasız şekilde yargılar oluşturabilir. Aynı zamanda kavgalardan, tartışmalardan büyük haz alırlar. Sizden bir beklentisi ya da çıkarı kalmadığı gün bambaşka bir yüzünü görürsünüz. Sinsi insanlar, sizin daha iyi olmanızı çekemez ancak çıkarları gereği bunu da belli edemezler.

Aç gözlü kime denir?

Aç Gözlü Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Elindeki şeylerin kıymetini bilmeyen ve maneviyattan çok maddi şeylere önem veren kişi. 2- Sürekli para ve mal biriktiren, hiçbir zaman az ile yetinmeyen kişi.

Gün görmüş kişiler ne demek?

Ad. [1] iyi günler yaşamış, önemli görevler yapmış. yüksek mevkilerde bulunmuş. hatırı sayılır. hürmet edilir.

Aç gözlü olmak ne demek?

ѻ Aç gözlülük etmek: Arsızca davranmak, gözü doymamak.

Elfin Kürt ismi mi?

Elfin hem Arapça hem de İngilizce kökenli isimlerden biridir. Eğlenceli ve keyifli anlamı ile beraber ilgi gören isimler arasında yer alıyor. Türkçedeki karşılığı ise, 'Küçük yaramaz ve ele avuca sığmaz' biçiminde ifade edilmektedir. Elfin ismi İngilizcede bir kız adı olarak kullanılmaktadır.

Elif ismi ne anlama gelir?

Elif, Arap alfabesindeki ilk harftir. Elif isminin anlamı ise harfin ince ve uzun olmasından dolayı uzun boylu zarif kız anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Elif isminin dostluk yapan, sevgi dolu anlamlarına da geldiği bilinmektedir.

Leyal ismi ne anlama gelir?

LEYAL – LEYÂLÎ

[l ince] ( ﻟﻴﺎﻟﻰ– ﻟﻴﺎﻝ) i. (Ar. leyl “gece”nin çoğul şekilleri leyāl – leyālі) Geceler: Andıkça seni büyür hayâlim / Bir fecr-i azîm olur leyâlim (Abdülhak Hâmit'ten). Hep hayâlâtı, tefekkürâtı, rûz u leyâli Nerîman'a inhisar etti (Hüseyin R. Gürpınar).

Füruh ne demek?

Füruğ isminin sahip olduğu anlam ışık olarak bilinmektedir.

Usul ve füru ne demek?

Bu bağlamda usul kelimesi kişinin anne, baba ve onların anne ve babası şeklinde yukarıya doğru devam eden ve kendisine kan bağıyla bağlı üst soy hısımlarını, fürû ise aynı şekilde aşağıya doğru devam eden alt soy hısımlarını ifade eder. Fürû hısımlığı, özellikle aile ve miras hukukunda birçok özel hükme konu olmuştur.

Usûl ne demek TDK?

Anlamı: "Usul," bir işin veya bir düşünce sisteminin temelini oluşturan ilke, yöntem veya kuralları ifade eden bir kelimedir. Ayrıca bir sürecin düzenli ve sistematik bir şekilde yapılmasını sağlayan kurallar veya yönergeler anlamına da gelir.

Fail olmak ne demektir?

fail [failed|failed] {fiil}

başarısız olmak {fi.}

Fahri kızım ne demek?

Cevap: Gönüllü, karşılıksız.

Fariğ ol ne demek?

Fariğ olmak TDK sözlük anlamı şu şekildedir: vazgeçmek, çekilmek, el çekmek.

Fek ne anlama gelir?

Fek ne demek sorusu dahilinde fek; bozma, kesme, ayırma gibi anlamalara gelen bir kelimedir. Fek ne demek sorusu dahilinde fek; bozma, kesme, ayırma gibi anlamalara gelen bir kelimedir.

Afak ne anlama gelir?

Afaki kelimesi önemsiz ya da fazla anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu içerisinde de aynı şekilde yorumlanmaktadır. Afaki sözcüğü bir şeyin haddinden fazla olması durumlarında kullanılmaktadır. Çok fazla ya da aşırı şeklinde de anlatımı bulunmaktadır.

Viran olmuş ne demek?

Herhangi bir durum için yıkılmış ya da dökülmüş ve bakımsız kalmış durumlara viran denmektedir. ''Şu ana kadar gördüğüm her yer viran olmuş.''