Tokat Niksar hangi Türk boyundan?

Çepniler, Oğuz Türklerinin 24 boyundan birisidir. 1071'de yapılan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Çepni Türkmenlerinin ağırlıkta olduğu Dânişmendliler, Anadolu'nun kuzey bölgesinin fethini üzerine almış ve ilk olarak Sivas'ı başkent yapmışlardır. Başkent, daha sonra Niksar'a taşınmıştır.

Niksar

Niksar Su sahibi kimdir?

Niksar Kayadan Su sahibi Dursun Bayram ve Niksar. Çamiçi Kuyumculuk Petrol sahibi Ramazan Öztürk ile. keyifli ve dostane bir ekonomi sohbeti yaptık.

Niksar kim fethetti?

Melik Danişmend Gazi'nin 1134 yılında ölümüyle Danişmendli tahtına geçen Melik Muhammed'in beyliğin güney sınırlarını genişletmek için yaptığı seferi fırsat bilen Bizans İmparatoru Ioannes Komnenos 1139-1140 yıllarında Karadeniz sahillerini ele geçirip, Niksar'ı kuşatır.

Tokat soyu nereden gelir?

Bunlar; Togayıt Türkleri tarafından kurulmuş ve ismin de buradan geldiği, bir diğeri de surlu kent manasına gelen Toh-kat'tan geldiğidir. Evliya Çelebi ise Tokat Kalesinin Amalika Kavminden efsanevi bir kahraman olan "Dok-Ad"ın inşa ettiğini ve ''Tokat'' isminin buradan geldiğini yazmaktadır.

Tavas hangi Türk boyu?

EYMİR (EYMÜR): (MERKEZ, ÇİVRİL, HONAZ, TAVAS)

Oğuzlar'ın Üçok koluna bağlı Dağ-Han Oğullarından olan Eymir (Eymür), Anadolu 'da en çok yer adı bırakan boylardan biridir.

Aksaray hangi Türk boyu?

Karaman, Kayseri, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mardin, Saruhan, Manisa, Sivas (Sorkun, Budaközü). Adana (Bulgarlu, Dündarlı), Aksaray (Eyüb ili, Hasandağı), Akşehir (İshaklu), Ankara, Aydın, Beğ S.

Niksar neyi ile meşhur?

İlçede yetiştirilen başlıca tahıllar; buğday, arpa ve mısırdır. Bunun yanında şeker pancarı, tütün, ayçiçeği, patates ve mahlep gibi sanayiye ham madde olan ürünlerde üretilmektedir. İlçede en çok yetiştirilen meyveler; üzüm, elma, kiraz, şeftali ve cevizdir. Cevizin Niksar'da önemli bir yeri vardır.

Ayvaz Su kimin?

Niksar Belediyesi tarafından işletilen 1400 yıllık geçmişe sahip Ayvaz suyu, İtalya, Gürcistan, KKTC, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan'a ihraç edilecek. Ayrıca Ukrayna ile de önümüzdeki ay anlaşma imzalanacağı bildirildi.

Niksar hangi ülkeye bağlı?

Yeşilin kültürle, doğanın tarihle kaynaştığı Niksar, Tokat ilinin 11 ilçesinden biridir.

Tokat’ın eski adı nedir?

Komana Pontika, Pontus Galatikus, Pontus Polemonniakus, Evdoxia, Dokia sözcükleri İ. Ö. 4. yüzyıldan başlayarak Pers, Helenistik, Roma ve Bizansdevirleri boyunca varlığını sürdüren tarihsel kent Tokat ve çevresinin kayda geçen en eski adlarıdır.

Tokat hangi mezhep?

Tokat Alevîleri

Tamamına yakını Türkmen (Oğuz) soylu olan Alevîler'dir.

Yarangüme nedir?

İbn-i Batuta ve Evliya Çelebi'nin kayıtlarında Muğla ve Aydın sınırlarına kadar dayandığı ifade edilen Tavas, adını 13. asırda kurulmuş ve merkezi Hırka Köyü olan Tavaslıoğlu Beyliğinden Almıştır. O yıllarda şu andaki ilçe merkezinin bulunduğu yer ise Yarangüme olarak adlandırılmıştır.

Ilk Türk boyu nedir?

İskitler, ya da daha çok bilinen diğer adıyla sakalar ilk Türk Topluluğu kabul edilmektedir. Tarihçilere göre İskitler, Türkleri oluşturan "Turanaid" yani ön Türkler kavminin mensubudur.

Eymür boyu nereden gelmiştir?

Bayburt'un Demirözü ilçesi Aydın'ın Ataeymir köyü(halk arasında Eymir olarak söylenir) yakınlarında bu boy zamanında yerleşmiş ve bugün hâlâ yaşamını sürdürmektedir.

Hangi boydan olduğumuzu nasıl anlarız?

E-Devlet içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde yer alan Soyağacı Sorgulama hizmetinden veya www.nvi.gov.tr adresindeki Hizmetler/E-Sorgulamalar menü başlıkları altından erişim sağlanabilir.

Çepniler hangi boydan?

Tarihte Çepni Boyu

Oğuz, Türkmen Çepni boyu, Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Çepniler, Doğu Karadeniz'in Türkleşmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

Aksaraylılar Alevi mi?

Sekiz ilçesi ve yüzü aşkın köyü ile Aksaray, 4.589 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahiptir. İlde Alevi-Bektaşi inanç sistemine mensup, içerisinde Gaziemir ve Bozcayurt köylerinin de bulunduğu (birisi kasaba) sekiz yerleşim yeri vardır.

Niksar ne anlama gelir?

''Bu Niksar'ın doğusu Nik Hisar, yani iyi hisar olup, hafifletmek suretiyle yanlış olarak Niksar denir.''

Ayvaz Su nereden çıkıyor?

Ayvaz Suyu, Niksar'da Belediye Parkı'nın içinde kayalık ve volkanik bir yerden çıkmaktadır. Evliya Çelebi meşhur Seyahatnamesinde Ayvaz suyundan şöyle söz eder; “Şehrin kıble tarafı haricinde, haylice mesafede mukayyed ve muhtasar binalı bir ılıcadır.

Hacı Ayvaz nereli?

1970 yılında Sakarya'da doğdum.

Ayvaz su pH kaç?

Niksar'da 7,98 pH, 0,5 sertlik derecesi bulunan meşhur Ayvaz suyu yapılan çalışmayla, 2014 yılında yeniden üretime geçti. Niksar Belediyesi'nce işletilen 1400 yıllık su, önce yurt içinde satışa sunuldu.

Tokat Zile hangi boydan?

Yıldıztepe'nin bağlı olduğu Zile ilçesi ilk olarak Alparslan'ın komutanlarından Danişmend Ahmet Gazi tarafından 1073 yılında fethedilmiştir. Bu tarihten sonraki dönemlerde bu bölgede çeşitli göçebe Türkmenlerin varlığı bilinmektedir. İlk yerleşenlerin, Oğuzların Kınık ve Salur boylarına mensup olduğu belirtilmektedir.