Toplantının amacı nedir?

Toplantıların; enformasyon veya haber ver-me, bilgi alışverişi yada sorunları saptama, karar al-ma ve sorun çözme ile katılmalı yönetim gerçekleş-tirme olmak üzere dört temel işlevi vardır (Gülsen, 2007). Bu temel işlevlerin yerine getirilmesinde, farklı toplantı türü veya çeşitlerinden yararlanılmak-tadır.

Toplantısı

Bir toplantı organize etmenin ilk aşaması nedir?

Toplantılara hazırlık aşaması, bir toplantının düzenli ve başarılı geçmesini etkileyen en önemli kısımdır. Toplantıyı organize eden kişi ilk olarak toplantı tarihini, saatini ve yerini planlamalıdır.

Toplantı kuralları nelerdir?

Toplantı kuralları arasında yer alan ve verimli görüşmeyi sağlayan beş unsur; amaç belirlemek, sonuç çıkarmak, ajanda tutmak, zamanında başlamak ve beş dakika erken bitirmek olarak sıralanır.

Konvansiyon toplantı nedir?

Konvansiyon (Convention): Genellikle yıllık olan konvansiyonlar, genel oturum yada ek küçük toplan-tılardan oluşmakta ve sunumlu yada sunumsuz ola-bilmektedir. Amaçları arasında performans ve başarı raporları vermek, yeni hedefleri duyurmak ve işlet-me stratejisini çizmek yer almaktadır (Hiller, 1996).

Toplantı süresi ne kadar olmalı?

İdeal Toplantı Süresi 25 Dakika Olmalı

Uzun toplantılarda sürekli konuşulanları dinleyen ve bir yerde söz alma motivasyonunu kaybeden katılımcılar, 25 dakikalık toplantıda söz almaya daha heveslidir. Kısaca daha hızlı aksiyon alınır ve katılımcılar ne yapması gerektiğine dair daha net bir fikirle toplantıdan ayrılır.

Las Vegas kuralı nedir?

Vegas Kuralı: “Vegas'ta olan Vegas'ta kalır.” Toplantıda konuşulanlar, verilen kararlar toplantıya katılanlar arasında gizli kalır. Herhangi bir şekilde dışarıya bilgi aktarılamaz.

Koordinasyon toplantısı ne demek?

Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı ile her ay başka bir kurumda bir araya gelerek il genelindeki önemli konuları istişare edip karşılıklı işbirliği ile çözüme kavuşturmak amaçlanmaktadır.