Ateşkes kelime anlamı nedir?

Ateşkes, savaşan taraflar arasındaki her türlü saldırının geçici olarak durdurulmasıdır. Ateşkes, tek taraflı veya antlaşma ile çok taraflı olarak ilan edilebilir.

Ateşkes
fırtına

Kuvvetli fırtına nedir?

Bofor Rüzgar Ölçeğine göre rüzgarın 28 ile 55 Knots (saatte 28-33 mil.) arasında esmesi durumu. Denizciler için bu değer 'orta kuvvette' bir fırtına, 34-40 Knots arası 'tatlı fırtına', 41-47 Knots arası 'kuvvetli fırtına' ve 48-55 Knots arası ise 'tam fırtına' olarak isimlendirilir.

Fırtına şiddeti nedir?

Fırtına rüzgârın hızlı bir şekilde esmesine denir. Rüzgâr hızı 27 knot üzerine çıktığında, yani 7 bofor ve üzeri olduğunda fırtınamsı rüzgâr, 34 knot üzerine çıktığında, yani 8 bofor ve üzeri olduğunda rüzgâra artık fırtına denir.

Cemiyet yapmak ne demek?

Cevap: 1. Dernek. 2. Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk.

Liman ne demek?

Liman; gemi, tekne gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin konteyner ve kargolarını boşaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de bulunduran mekanlardır.

Itilaf etmek ne demek?

– Anlaşma ve uzlaşma tarafları olan bir grup. Bunun dışında Meşrutiyet zamanında Hürriyet ve İtilaf Cemiyetine üye olan kişiler de itilafçı olarak sayılmaktadır. – İtilaf Etmek: Anlaşmak, uzlaşmak ya da uyuşmak anlamına gelir.

Mor fırtına ne demek?

En şiddetli fırtına, sistemimizde mor poligon ile ifade ediliyor (mor: çok şiddetli, turuncu: şiddetli, yeşil: fırtına). 30-45 dakika sonra şiddetli havaya maruz kalacak konumlar için otomatik bir uyarı oluşturuluyor.

Konvektif fırtına ne demek?

Kümülonimbus (Cb), kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu. Tabanı 4 km altında bulunur. Kümülonimbus tek başına, gruplar halinde veya soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak cumulus congestus bulutundan gelişebilir.

Fırtına nedir nasil oluşur?

Fırtına dalgası, deniz yüzeyinin fırtına veya kasırga gibi bir alçak basınç sistemi nedeniyle kabarması. Fırtına dalgaları, başlıca rüzgârın deniz yüzeyini itmesi sonucu dalgaların deniz seviyesi üzerinde yuğulmasıyla oluşur.

Firtinanin sebebi nedir?

Fırtına dalgası, deniz yüzeyinin fırtına veya kasırga gibi bir alçak basınç sistemi nedeniyle kabarması. Fırtına dalgaları, başlıca rüzgârın deniz yüzeyini itmesi sonucu dalgaların deniz seviyesi üzerinde yuğulmasıyla oluşur.

Bofor skalası ne demek?

Beaufort rüzgâr şiddeti skalası, Sir Kaptan Francis Beaufort tarafından bulunmuş olan ve gemicilikte rüzgâr ve deniz durumunu görsel müşahedelere göre belirlemeye çalışan skaladır. Bofor skalası diye okunur.

Sosyete cemiyet ne demek?

1. Bir cemiyette kendilerine has bir yaşama biçimini benimsemiş olan varlıklı kimseler topluluğu: Sosyete hayâtına meraklı (Burhan Felek). 2. sosyo. Toplum, cemiyet.

Cemiyet nedir örnek cümle?

Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş topluluklara cemiyet denir. Örneğin bir şiir dergisi çıkarmak için bir araya gelen edebiyatçılar için cemiyet kelimesi kullanılabilir.

Cemiyet kime denir?

Cevap: 1. Dernek. 2. Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk.

Panayırda ne demek?

Sergi özelliği de bulunan yerel nitelikteki pazarlar. Panayırlar özellikle küçük yerleşim yerlerinde dönemsel olarak kurulurlar, değişik oyun ve eğlence araçları da bulunduğundan panayırlar lunaparklarla karıştırılmaktadır.

Ma Rina ne demek?

Marina, küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı.

Imaniye ne demek?

ÎMÂNİYE. (ﺍﻳﻤﺎﻧﻴّﻪ) i. (Ar. іmānі “îmanla ilgili”den іmāniyye) fels. İnancılık, fideizm.

Ihtilali ne demek?

İhtilal, bir devletin mevcut siyasal yapısını, iktidar düzenini ortadan kaldırmak için bu konudaki hukuk kurallara başvurmaksızın, zor kullanarak yapılan geniş bir harekettir.

Iltaf ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan itlaf kelimesi telef fiilinden türetilmiştir. Telef, yok etmek anlamına gelirken itlaf, öldürmek, bozmak, fitne çıkarmak ve mahvetmek demektir. Bu kelime mecazen gereksiz yere para harcamak, lükse kaçmak ve israf etmek manasına gelir.

Ihtilaf hali ne demek?

Herhangi bir durum ya da konu ile olgu karşısında tarafların anlaşamaması gibi nitelendirilebilir. İhtilaf Nedir? İtilaf bir konu ya da farklı bir durum karşısında 'çekişme veya anlaşmazlık' olarak karşılık bulunmaktadır.

Kara fırtına ne demek?

Kar fırtınası veya tipi, hızı en az 56 km/s (35 mph) olan güçlü, sürekli rüzgarların neden olduğu ve uzun bir süre boyunca devam eden (genellikle üç saat veya daha fazla) karla ilişkili fırtına çeşididir.

Aşırı fırtına sebebi nedir?

Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgeleri arasında yer değiştiren hava akımıdır, daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. İki bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı o kadar fazla olur. Rüzgâr sahip olduğu hıza göre esinti, fırtına gibi isimler alır.

Solar fırtına nedir?

Güneş yüzeyindeki patlamalar ile ortaya çıkan gökyüzünde gece renk değişimi, görenleri merakta bıraktı. Solar fırtına olarak adlandırılan bu olay, Güneş'te meydana gelen füzyon (birleşme-kaynaşma) sonucunda gözlenebiliyor. Güneş fırtınası nedeniyle bazı gelişmeler de yaşanabiliyor.

Süper fırtına nedir?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir.

Fırtına nasil cikar?

Fırtına dalgası, deniz yüzeyinin fırtına veya kasırga gibi bir alçak basınç sistemi nedeniyle kabarması. Fırtına dalgaları, başlıca rüzgârın deniz yüzeyini itmesi sonucu dalgaların deniz seviyesi üzerinde yuğulmasıyla oluşur.

0 bofor ne demek?

Denizde rüzgarların hızı Bofor (Beaufort) olarak adlandırılır ve pratikte bir ölçekle değerlendirilir. Bofor ölçeği 0'dan 12'ye kadar kademelendirilmiş bir tablodur. Bofor yerine “kuvvet” deyimi de kullanılır.

Ücret skalası ne demek?

Ücret bantları (ayrıca dilim, aralık veya skala olarak da bilinir) her bir kademeye veya seviyeye eklendiğinde, kademe yapısı bir kademe ve ücret yapısı haline gelir. Başka bir deyişle; ücret yapısı, bir kuruluşun ödeme istekliliğini ve becerisini ifade eder.