Mal mısın demek hakaret mi?

Tahdidi olarak sayılmasa da bir kişiye açıkça “mal” “salak” “aptal” “özürlü” “şerefsiz” gibi kelimeler kullanarak sözler söylemekte hakaret suçunu oluşturabilecektir.

Hakaret
mehmet

Hakaret nasıl bir suç?

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) 46 veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret davalarına kim bakar?

Hakaret suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Hakaret suçunda ise görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir.

Kaşar kelimesi hakaret sayılır mı?

KAŞAR TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE HAKARET DEĞİLDİR

Çünkü, TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğünde kaşarlanmış kelimesi 'Hoşa gitmeyen bir harekete ve işe alışarak artık ondan üzüntü duymayan' anlamı taşımaktadır.

Lan kelimesi hakaret sayılır mı?

YARGITAY 18. Ceza Dairesi 2019/8409 Esas 2020/246 Karar sayılı ilamına göre “Lan kel, Keltoş” kelimeleri kaba hitap tarzı niteliğindeki sözler olup, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmamaktadır.

Ahmak demek hakaret sayılır mı?

Karşı tarafa doğrudan ''salak'', ''ahmak'' gibi olumsuz sıfatların yüklenmesi sövme fiilini oluşturur. Suçun huzurda işlenmiş sayılması için mağdurun herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan görmüş, işitmiş olması gerekmektedir.

Lan demek suç mu?

YARGITAY 18. Ceza Dairesi 2019/8409 Esas 2020/246 Karar sayılı ilamına göre “Lan kel, Keltoş” kelimeleri kaba hitap tarzı niteliğindeki sözler olup, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmamaktadır.

Lan küfür mü argo mu?

Hakaret davalarına bakan Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi bu davalarda, lan sözü için, "kaba ve rahatsız edici" olarak kabul edip verilen cezaları bozuyor, beraat kararlarını da onuyordu. Ancak bu kez konu ceza davalarındaki son karar yeri olan Ceza Genel Kurulu'nda görüşüldü ve "bu söz hakarettir" kararı verildi.

Defol git demek hakaret mi?

Örneğin, kişinin ayakkabılarını çıkartıp ayaklarını masanın üzerine koyması veya bağırarak konuşması hakaret sayılmaz. “Seni paramla satın alırım”, “İşyerimden defol git” gibi sözler kaba ve nezaketsiz sözler hakaret suçuna vücut vermez. Olgusal bir gerçeği ifade eden sözler de hakaret suçu teşkil etmez.

Küfür ve hakaret cezası kaç TL?

Hakaret suçu cezası en az 20TL ve en fazla 100 TL bir gün karşılığı olacak şekilde 5 günden az 730 günden fazla olmamak üzere hesaplanır. Bu durumda hâkimin takdirine göre 100 TL ile 73000 TL arasında cezaya hükmolunabilir.

Hangi küfürler hakaret sayılmaz?

“şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “salak”, “hayvan”, “müsvedde”, “pislik”, “alçak”, “fahişe”, hırsız”, “rüşvetçi”, “adi”, “sahtekâr”, “eşek”, “köpek”, “öküz”, “it”, kısaltmalı “amk”, gibi kelimeler Yargıtay uygulamasına göre hakaret içeren sözler kabul edilmektedir.

Hangi kelimeler hakaret sayılır?

Bu kelimeler, kişiyi rencide eden ve toplum içinde değersizleştiren kelimelerdir. Örnek vermek gerekirse, hukuki uygulamada en sık karşılaşılan hakaretler; şerefsiz, haysiyetsiz, aptal, geri zekâlı, müsvedde, hayvan, man kafa, spastik, deli, aklı kıt, gibi kelimeler hakaret sayılan kelimelerdir.

Yalaka demek hakaret sayılır mı?

İnternet sitesinde yapılan yayına yönelik “yalaka“ şeklinde yorum yapmak hakaret suçunu oluşturur.

Aq hakaret sayılır mı?

-”aq”, “amk”, “mk” gibi sosyal medya kısaltmaları da hakaret suçunu oluşturur. Ayrıca “or*spu”, “s*lak” gibi yıldızla gizlenen yazı biçimleri hakaret suçunun oluşmasını engellemez.

Salak mısın demek hakaret mi?

Tahdidi olarak sayılmasa da bir kişiye açıkça “mal” “salak” “aptal” “özürlü” “şerefsiz” gibi kelimeler kullanarak sözler söylemekte hakaret suçunu oluşturabilecektir.

O ç demek suç mu?

Ancak o.ç. gibi kelime grupları ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmakta olup somut olayın özelliklerine göre hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaktadır. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de aşağıda yer verdiğimiz kararında bu kelime grubunu hakaret olarak belirlemiştir.

P * ç ne demek küfür mü?

“Piç; evlilik dışı bir ilişkiyle dünyaya gelmiş, babası belli olmayan çocuk anlamında kullanılmaktadır. Kendisi ahlaksız olmasa bile ahlaksız bir ilişki sonucu dünyaya geldiği için; “aile terbiyesi almamış, arsız, terbiyesiz, yüzsüz” biri sayılarak aşağılanan bir kişiliktir.

11 li misin ne demek?

birbirlerinin anneleri hakkında küfürlü konuşan aynı zamanda da arkadaş olan insanlar için kullanılan argo tabirdir. bazı liselerdeki öğrenci gruplarında ve bazı esnaflarda rastlanabilen durumdur.

Aptal demek hakaret mi?

Tahdidi olarak sayılmasa da bir kişiye açıkça “mal” “salak” “aptal” “özürlü” “şerefsiz” gibi kelimeler kullanarak sözler söylemekte hakaret suçunu oluşturabilecektir.

Geri zekalı demek hakaret sayılır mı?

Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi suçlardan olup, hakaret suçu nedeniyle uzlaştırma gerçekleşebilirse, ceza davasının düşürülmesine karar verilmektedir. Son olarak hakaret suçları ve çeşitlerine örnek olarak, Şerefisz, aptal, geri zekalı, angut, pislik, gibi sözler…. hakaret suçunu oluşturmaktadır.

OC yazmak suç mu?

Ancak o.ç. gibi kelime grupları ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmakta olup somut olayın özelliklerine göre hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaktadır. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de aşağıda yer verdiğimiz kararında bu kelime grubunu hakaret olarak belirlemiştir.

Salak hakaret mi küfür mü?

Bir kişiye açık açık “kansız”, “namussuz”,“salak”, “aptal”, “hayvan”, gibi sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturacağı kuşkusuzdur. Hakaret fiilinin ihmal suretiyle işlenebileceği de kabul edilmektedir.

Allah belanızı versin hakaret mi?

Koçak; "Sanık tutuklanmasının akabinde tutuklayan hakime görevlilerin yanında "Allah belanı versin" diyerek salonu terk etmiştir. Çoğunluk bu sözü beddua olarak kabul ederek suç olmadığına hükmetmiştir. Temelde bu söz beddua ise de oluşa ve söylenen kişiye göre sövme olarak vasıflandırılabilir.

Aq ne demek hakaret mi?

-”aq”, “amk”, “mk” gibi sosyal medya kısaltmaları da hakaret suçunu oluşturur. Ayrıca “or*spu”, “s*lak” gibi yıldızla gizlenen yazı biçimleri hakaret suçunun oluşmasını engellemez.