Recep ayı neden Allahın ayı?

https://www.youtube.com/watch?v=TC_5u6MHMdw

Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre Recep Ayı Allah'ın ayıdır. Kelime anlamı itibariyle korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelen recb kökünden türeyen Recep kelimesi saygı göstergesinin ve savaşmanın haram olduğu aylardan biridir. Bu dört ay ise Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep'tir.

Kandili
recep

2024 Receb ayı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvime göre içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Recebin 1 i ne zaman?

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Allah’ın ayı hangisi?

Bu kutsal ayı diğerlerinden ayıran, bereketin, sabrın, rahmet ve ibadetin ayı olarak kabul edilen Ramazan ayını özel ve mübarek kılan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: Kur'ân-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu ayın içindedir.

Allah’ın ayı hangi aydır?

Peygamber Efendimiz, Recep Ayı'nı Allah'ın ayı olarak nitelendirir. Recb kökünden türeyen bu mübarek ay, saygı göstergesinin ve savaşmanın haram kılındığı dört aydan biridir. Bu aylar, Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.

Recep ayı haram mı?

Receb ayı Cahiliye döneminde savaşmanın yasak olduğu haram aylardan birisidir. Haram aylar şunlardır: Zilkâde, zilhicce, muharrem ve receb. Receb ayı aynı zamanda geleneğimizde önemli yeri olan üç aylarında ilkidir. Üç aylar receb, şâban ve ramazan- dır.

Üç aylar duası nedir?

Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır. ' diye dua etmiştir.

Recep ayı ne anlama gelir?

Recep Ayı Nedir? Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre Recep Ayı Allah'ın ayıdır. Kelime anlamı itibariyle korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelen recb kökünden türeyen Recep kelimesi saygı göstergesinin ve savaşmanın haram olduğu aylardan biridir. Bu dört ay ise Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep'tir.

Üç aylarda çekilen tesbihler nelerdir?

Şaban ayının ilk 10 günü “Ya Latif Celle Şanühü”, ikinci 10 günü “Ya Rezzak Celle Şanühü” ve üçüncü 10 günü ise “Ya Aziz Celle Şanühü” şeklinde çekilir. Ramazan ayında ise ilk 10 gün “Ya Errahamerrahimin” ikinci 10 gün “Ya Gafferez Zünüb” ve üçüncü 10 gün “Ya Atikarrikab” tesbihleri çekilir.

3 aylar da ne yapılır?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. İşte üç aylarda yapılması gerekenler; – Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Kuran ayı ne demek?

Ramazan ayı Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen tek aydır ve inananların kutsal kitabımızın indirildiği Ramazan ayında oruç tutması emredilir. “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır.

En hayırlı ay hangi aydır?

Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da Ümmetin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

Mübarek 3 ay ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Kuran ayı ne demek?

Orucun farz kılınması

Kur'an'da adı geçen ve değerine vurgu yapılan tek ay, Ramazan ayıdır. Müslümanlara oruç, hicretin 2. yılında (miladi 624) farz kılındı. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, Ramazan'ın "Kur'an'ın indirildiği ay" olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir.

Haram olan 4 ay nedir?

Câhiliye devri Arapları, kamerî esasa göre tesbit ettikleri yılın on iki ayını safer, rebîülevvel, rebîülâhir, cemâziyelevvel, cemâziyelâhir, şâban, ramazan, şevvalden oluşan “olağan aylar” (eşhürün i'tiyâdiyye) ve zilkade, zilhicce, muharrem, recebden oluşan “dört haram ay” (eşhürün erbaatün hurum) şeklinde ikiye …

Haram olan aylar nelerdir?

Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın (Arapça: Eşhürü'l-Hurum) birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar dört tanedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb. Peygamber İbrahim ve İsmail devrinden beri bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaktır.

Peygamber efendimiz üç aylarda nasıl dua ederdi?

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de “Muhammedün Resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Bu ayda,elimizden geldiği kadar Kur'an hatmi yapılmalı ve oruç tutulmalıdır.

Tövbe etmek için Kuran’da hangi sure okunur?

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Peygamber efendimiz üç ayları nasıl geçirirdi?

Peygamber Efendimiz (SAV) ibadetlerini üç aylar geldiği zaman diğer aylara nazaran daha da arttırırdı. Recep ayı geldiği zaman biraz daha fazla namaz kılar ama Şaban ayı geldiği zaman bunu biraz daha arttırır, hatta Şaban ayının büyük bir kısmını oruçla geçirirdi.

Şaban ayı ne anlama gelir?

Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir.

Haram aylar neden haram kılınmıştır?

Recep ayının Mudar kabilesine isnat edilmesinin sebebi: Rabia kabilesi Şaban ve Şevval aylarının arasındaki ayı yani Ramazan'ın haram aylardan olduğunu iddia ederlerdi. Doğru görüşün Mudar kabilesinin öne sürdüğünü belirtmek için O kabileye isnat edilmiştir. Haram ayların üçü ardarda gelir biri ise bağımsızdır.

Recep ayı Kuranda Geçiyor mu?

Osmanlı belgelerinde receb (ب) kısaltmasıyla ve “şerif”, “mürecceb” gibi sıfatlarla birlikte yazılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmektedir (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).

Tesbih çekerken 1.00 de ne denir?

Özellikle dua ve zikir yapılmadan önce tesbih çekerken estağfirullah kelimesini 100 kez okumak oldukça faziletlidir. Tesbih çekerken en faziletli ve her Müslümanın günde en az 100 kez söylemesi tavsiye edilen subhanallahi ve bihamdihi zikrini söylemek maddi ve manevi açıdan büyük faydaları olan zikirlerdendir.

Neden 3 aylar nedir?

Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır. Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır.

3 ay boyunca oruç tutulur mu?

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar 12 Ocak cuma günü başladı. Bu mübarek aylarda Müslümanlar birçok ibadetini gerçekleştiriyor. Bu ibadetlerden biri de oruç tutmak.

3 aylar 2024 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvime göre içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.